Prosessimainen tiimivalmennus

Tiimivalmennuksessa päivitetään tiimin tavoitteet, työnjako ja pelisääntöasiat.