Fasilitointipalvelut

Mitä on fasilitointi?Fasilitointi

Fasilitointi on keskustelun helpottamista, vuorovaikutuksen johtamista. Tunnistat varmaan, että pelkkä tilan antaminen keskustelulle ei aina riitä. Keskustelu voi osoittautua vaivaantuneeksi hiljaisuudeksi  tai kaoottiseksi päällepuhumiseksi vailla tehoja.

Fasilitaattori eli vuorovaikutuksen helpottaja käyttää fasilitointimenetelmiä, joiden avulla jokaisen on helppo osallistua ja keskustelu on tasavertaista. Fasilitaattori huolehtii keskustelun  tavoitteiden saavuttamisesta. Fasilitaattori huolehtii myös keskustelun rakenteesta: milloin on luovan ideoinnin vaihe, milloin taas vaihtoehtoja rajataan, jotta saadaan aikaan päätöksiä. Fasilitaattorin vastuulla on myös keskustelun dokumentointi.

Fasilitaattori on keskustelun sisällön suhteen neutraali. Hän ei ota kantaa, millaisia tuotoksia ryhmä tuottaa. Fasilitaattori huolehtii siitä, miten ryhmä tuotoksensa tuottaa.

Millaisiin tilanteisiin fasilitointi sopii? Fasilitointi

 • Aina kun haluat saada aikaan päätöksiä, joihin ihmiset sitoutuvat.
 • Työyhteisön pelisääntöjen rakentamiseen.
 • Asiakas- tai palvelulupauksen muotoiluun yhdessä.
 • Muutosten yhteisölliseen työstämiseen.
 • Kun haluat yhtenäistää johtamiskäytänteitä.
 • Strategian uudistamiseen tai rakentamiseen.

Fasilitointia voi käyttää aina, kun halutaan osallistaa ihmiset tasavertasesti mukaan kehittämiseen tai päätöksentekoon. Fasilitoinnin avulla voi myös mainiosti pyytää ihmisten näkemykset päätösten tueksi. Tällöin fasilitaattori kertoo osallistujille läpinäkyvästi, että vaikka päätös tehdään muualla, osallistujien näkemykset halutaan kuulla ennen sitä. Fasilitointia ei tule käyttää menetelmänä asioissa, joihin osallistujilla ei ole lainkaan vaikutusvaltaa.

Fasilitoidut strategiatyöpajat

 • Haetko uutta tapaa suunnitella tulevaa?Fasilitointi
 • Kannatko vastuuta  suurista päätöksistä?
 • Mistä tulisi luopua, jotta saa tilaa uudelle?
 • Miten saada ihmiset mukaan muutokseen? 
 • Ovatko vanhat keinot jo kokeiltu?

Kun suunnittelet tulevaa, olet luomassa tai päivittämässä strategiaa.

Kun kaipaat systemaattista mallia tietotulvan ja valinnanmahdollisuuksien selkiyttämiseen. Kun vanhat toimintamallit tuntuvat tuottavan ennalta-arvatut tulokset. Kun haluat virkistävää ajattelun ravistelua ja selkeitä päätöksiä tehokkaasti – Priole™ -menetelmä on tehty sinulle!

Priole on suoraviivainen menetelmä tulevaisuuden kirkastamiseen ja muutoksen aikaansaamisen, yhdessä.

Priole yhdistää tulevaisuuslähtöisyyden, priorisoinnin ja muutosjohtamisen auttaen organisaatioita valmistautumaan toimintaympäristön muutokseen ja kääntämään sen kilpailueduksi. Priole osallistaa tulevaisuuden suunnitteluun asiakkaasi ja sidosryhmäsi sekä vie henkilöstösi yhteiseen muutokseen. Siihen sitoudutaan, mitä on yhdessä suunniteltu!

Valmennustalo Virta on Priole-kumppani ja työpajojen toteuttaja.

Ota yhteyttä!

Kysy myös heräteluennoistamme ja muutosvalmennuksistamme. Tarjoamme myös monipuolista yritysvalmennusta.

 

Kiinnostuitko valmennuksistamme? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous haluamastasi kokonaisuudesta!

 

Lähetä tietosi lomakkeella

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Teija Mykrä
Yritysvalmentaja
, Business Coach, Fasilitaattori

GSM 050 5755 950
teija.mykra@valmennustalovirta.fi

 

 

 

 

Sirpa Puolakka
Yritysvalmentaja, Business Coach, Fasilitaattori, Sovittelija

GSM 040 7056 093
sirpa.puolakka@valmennustalovirta.fi

 

 

 

 

 

Haluatko tutustua ensin hinnoitteluumme?