Kokoustaidot ja osallistavat palaverimenetelmät

Kokoustaidot – johda moderneilla menetelmillä

Valmennustalo Virta opastaa yrityksiä kokoustaidoissa

 • Onko palavereista mitään hyötyä?
 • Potuttaako pönöttävät palaverit?
 • Oletko kyllästynyt yksinpuheluun?
 • Vai pohditko, miten keskeyttää suupaltti?
 • Miten ihmiset sitoutuisivat yhdessä sovittuun? Tai tulemaan edes paikalle?
 • Haluatko oppia konkreettisia keinoja lisätä porukan aktiivisuutta?
 • Haluaisitko saada palavereistanne tehokkaampia ja mielekkäämpiä?

Päivitä kokoustaidot – opi osallistamisen menetelmät

Kasvokkainen palaveri on kallis viestinnän väline. Parhaatkin pullakahvit ovat pieni kulu ihmisten työajan rinnalla. Monet palaverit ovatkin onneksi siirtyneet etäpalavereiksi, mutta vanha kunnon kokouskin on joskus tarpeen. Kasvokkaisilla kokouksilla ja palavereilla on merkityksensä, kun halutaan panostaa tiimin rakentamiseen, yhteisöllisyyteen ja ilmapiiriin. Käytä kallista viestinnän välinettä viisaasti!

Palaveri on foorumi, jossa punnitaan työyhteisön kyky käydä rakentavaa ammatillista keskustelua yhdessä. Yksinpuhelun, väittelyiden ja ehdottomien totuuksien sijaan tehokkaassa palaverissa jaetaan ja jalostetaan ajatuksia. Kuunnellaan aidosti toisia. Opitaan uutta. Käydään ammatillista dialogia.

Tämä ei synny itsestään. Perinteiset kokoustaidot eivät useinkaan riitä luomaan sitä luottamuksen ilmapiiriä, jota dialogin synnyttämiseen tarvitaan.

Päivitä kokoustaitosi vastaamaan nykyajan tehokkuusvaatimuksia. Pidä huolta, että sinun kokouksesi eivät ole ajanhukkaa vaan vastaavat ihmisten tarpeisiin puhua yhdessä työstä – muuallakin kuin käytävillä ja kahvipöydissä.

Kokoustaidot ja osallistavat palaverimenetelmät – valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen käytyäsi:

 • tiedostat vuorovaikutuksen merkityksen päätöksiin sitoutumisessa ja tavoitteellisen yhteistyön pohjana.
 • osaat suunnitella kokouksen/palaverin tavoitteita edistävän rakenteen ja toimintatavat
 • osaat osallistaa ihmiset keskusteluun erilaisin menetelmin
 • saat työkalut hallita ajankäyttöä palaverissa
 • ymmärrät, milloin ei kannata osallistaa

Kokoustaidot ja osallistavat palaverimenetelmät -valmennus räätälöidään tilaajan tarpeisiin. Se voidaan toteuttaa yhdessä päivässä. Jos kuitenkin halutaan kehittää osallistujien ohjaustaitoja ja oppia yhä useampia osallistamisen menetelmiä, suosittelemme useampipäiväistä toteutusta.

Kokoustaidot ja osallistavat palaverimenetelmät – valmennuksen sisältöteemoja

 • Palaveri johtamisen ja viestinnän välineenä
 • Tehokasta tiedottamista vai luovaa dialogia?
 • Mistä syntyy merkityksellinen palaveri?
 • Jokaisen valta ja vastuu – osallistumisen pelisäännöt
 • Kyynisyydestä rakentavaan ammatilliseen keskusteluun
 • Ajanhallinta ja keskustelun tasapuolisuus
 • Suulaiden suitsiminen ja hiljaisten herättely
 • Osallistavan päätöksenteon menetelmiä
 • Toiminnalliset, innostavat työskentelymenetelmät

Kokoustaidot -valmennus on tarkoitettu esimiehille ja kaikille palaverien vetäjille. Se laajentaa esimiesvalmennuksen sisältöä. Kokoustaidot – valmennus antaa kaikille muutosjohtajille erinomaisen työkalupakin.  Valmennus voidaan kohdentaa myös yksittäiselle tiimille, johtoryhmälle tai mille tahansa työryhmälle.

Valmennus on osallistavaa ja sisältää paljon toiminnallista työskentelyä. Valmentajat käyttävät itse osallistavia, toiminnallisia työskentelymenetelmiä läpinäkyvästi, joten osallistujat saavat heti kokemuksen osallistavien menetelmien vaikuttavuudesta ja oppivat käyttämään niitä selkeiden ohjeiden avulla arkityössään heti! Teoriatieto tarjotaan napakoina tietoiskuina.

Valmennustalo Virta Oy on ansioitunut etenkin asiakaspalvelukoulutusten, työyhteisötaitojen kehittämisen sekä esimiesvalmennusten parissa.