Huhtikuun uutiskirje: Vinkit ristiriitojen ennaltaehkäisyyn

Ristiriidoista positiiviseen ristivetoon

Pelkäätkö ristiriitaa?

Voi jestas, tuo tyyppi saa mut hulluksi! Sen ajanhallinta on silkkaa kaaosta, koko tiimi kärsii siitä. Tekee mieli huudahtaa, että hoitaisi omat hommansa – kuten vaikka pesisi kahvikuppinsa itse. Mutta en sano mitään, parempi niellä vaahtopäät ja tsempata kasvoille ammattimainen hymy. Ei auta valittaa, paitsi purkaa tuntoja lähikollegalle sitten lounastauolla. Onneksi kohta on viikonloppu!

Erimielisyydet ovat osa elämää ja työyhteisönkin arkea. Työkaveruus on yhtä lailla ihmissuhde kuin mikä tahansa muukin suhde. Jokaisessa suhteessa tulee vastaan vaikeuksia, mutta niistä jatketaan eteenpäin. Haasteet pitää kohdata, jotta niistä voi päästää irti, eikä yhteisön toimintakyky heikkene.

Kukaan ei ole täydellinen työkaveri. Palaute auttaa omien sokeiden pisteiden näkemisessä. Turvallisen ja hyvän työyhteisön tunnusmerkki on, että sen jäsenet uskaltavat antaa palautetta ja ilmaista eriäviä mielipiteitä. Konfliktit voivat jopa vahvistaa työkaveruutta, jos asiat uskalletaan käsitellä avoimesti. Käsittelemättömät ristiriidat voivat johtaa haitallisen työilmapiirin syntymiseen, pitkittyessään jopa kiusaamiseen.

Uskallus ilmaista mielipiteensä ei tarkoita epäasiallisen puheen hyväksymistä. Hierarkisissa yhteisöissä ristiriitoja syntyy eniten. Myös johtamistavalla on merkitystä.

Maailma muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että ihmiset johtavat myös enenevässä määrin toisiaan. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä kyky sovittelevaan kommunikaatioon vaativat usein kehittämistä. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa yhteistyön toimivuudesta. Työnantajalla on vastuu työyhteisön hyvinvoinnista. Miten teillä ennaltaehkäistään ristiriitoja?

Testaa Hesarin testissä millainen työkaveri olet

Lue työyhteisövalmennuksistamme

 

Viisi vinkkiä ristiriitojen ennaltaehkäisyyn

1. Säännöllinen vuorovaikutus
Mikä on tehokkain keino ehkäistä ristiriitoja ja kiusaamista? Tutustuttaa ihmiset! Työyhteisössä tärkeintä on ymmärtää vuorovaikutuksen merkitys. Yhdessä keskusteleminen ja sopiminen on menestyksellisen yhteistyön lähtökohta. Vuorovaikutuksen foorumit, kuten viikkopalaverit, ovat tärkeitä kohtaamistilanteita. Esihenkilön vastuulla on huolehtia niiden järjestämisestä. Työyhteisön jäsenen vastuulla on sitoutua olemaan niissä läsnä. Hybridityön pelisäännöt kannattaa sopia yhdessä.

2. Luo avoin ja turvallinen ilmapiiri
Siellä, missä on ihmisiä, ristiriidoista ei koskaan päästä täysin eroon. Päinvastoin, psykologisesti turvallisessa työyhteisössä nimenomaan uskalletaan olla myös eri mieltä. Jokaisella on kuitenkin samaan aikaan vastuu yhteisöllisen ilmapiirin vaalimisesta. Onko teillä jo sovittu turvallisen tilan periaatteista?

3. Kohtaa ikävät tunteet ja tilanteet
Ikävä tunne kasvaa ja kumuloituu, kunnes se kohdataan. Näin käy myös ristiriitojen kanssa. Tehokkain ohje tässä onkin: Uskalla mennä päin ristiriitaa. Harjoittele puheeksi ottamisen taitoja. Ikävien asioiden puheeksi ottamiseen on olemassa kosolti teknisiä vinkkejä.

4. Neuvotteleva työote
Yhteisön ilmapiiristä ja riittämättömistä keinoista riippuen joskus vaikuttamiskeinoiksi on voinut vakiintua taisteleminen. On kuitenkin järkevää pysähtyä miettimään, mikä on taistelun hinta? Mikäli tavoitteenasi on kuitenkin jatkuva yhteistyö, taistelua toimivampi keino on pitkäjänteinen, neuvotteleva vuorovaikutus.

5. Hyödynnä ulkopuolista apua
Joskus asioissa ei tunnu päästävän eteenpäin, vaikka tiedostetaankin haasteet ja se millä niitä pitäisi pystyä ennaltaehkäisemään. Työyhteisövalmennukset, neuvottelutaitojen valmennukset ja työyhteisösovittelu ovat tässä kohtaa tehokkaita työkaluja. Jos tuntuu, että omat keinot eivät riitä, ulkopuolista apua kannattaa hyödyntää matalalla kynnyksellä. Kun sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, ulkopuolinen fasilitoija on tehokas apu.

Lue neuvottelutaidot valmennuksistamme

Ristiriidoista positiiviseen ristivetoon

Asiantunteva valmennus tarjoaa työyhteisön haasteisiin tehokkaat työkalut. Älä siis jää yksin, vaan anna meidän auttaa!

Keskitymme työyhteisösi yksilöllisiin tarpeisiin ja tarjoamme käytännönläheisiä työkaluja, joita voi soveltaa eri tilanteissa. Mietitään yhdessä, miten voimme tukea juuri teidän yhteisöänne, ennaltaehkäistä ristiriitoja tai ratkoa jo olemassaolevia haasteita. Autamme organisaatiotasi saavuttamaan parhaan mahdollisen version itsestään!

 

 

Lue lisää


Jaa eteenpäin

Keinoja työyhteisön jaksamisen tukemiseksi – virkistyspäivät!

Jaksamisen ja yhteishengen voimaannuttamiseksi kiireestä kannattaa irtautua yhdessä. Hyvinvoiva henkilöstö on tyytyväinen ja motivoitunut, mikä näkyy työpanoksessa ja parantaa pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattavuutta.

Valmennustalo Virta tarjoaa valmennuksiaan myös virkistyspäivien ohjelmaksi. Heräteluennot ovat lyhyitä, 1-3 tunnin mittaisia vuorovaikutteisia luentoja, jotka herättelevät osallistujia tunnistamaan oman valtansa ja vastuunsa työyhteisössä. Heräteluennot sopivat isollekin porukalle toteutettavaksi.

Hox Tampere!

Uutena herkkuna Valmennustalo Virta tarjoaa luovia virkistyspäiväpaketteja myös yhteistyössä Tampereen Taiteilijaseuran kanssa!

Työyhteisöille räätälöidyssä luovassa tyky-päivässä (min. 20 henkilön ryhmä) tehdään yhteishenkeä nostattava taideteos/kollaasi. Taidepaja toteutetaan Tampereella Taidekeskus Mältinrannan tiloissa ja sen ohjauksesta vastaa Tampereen Taiteilijaseuran ammattitaiteilija. Luovan osuuden lisäksi päivään sisältyy Valmennustalo Virran webinaari työyhteisötaidoista ja energisoivasta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää virkistyspäivätarjonnastamme →