Maaliskuun uutiskirje: Eroon esiintymisjännityksestä!

Lisää esiintymisvarmuutta valmennuksella!

Asiantuntija, jännitätkö esiintymistä?

Työhöni ei kuulu esiintyminen, asiantuntija saattaa ajatella. Työntekijämme ovat alansa rautaisia asiantuntijoita, esiintyminen ei tuota heille ongelmia, työnantaja saattaa ajatella. Todellisuus yllättää molemmat!

Esiintymistaito on tärkeä osa työelämää. Sillä ei tarkoiteta pelkästään lavalla puhumista, vaan myös kykyä viestiä tehokkaasti eri tilanteissa.
Nykypäivän työelämässä pelkkä asiantuntijuus ei enää riitä – työntekijöiltä odotetaan myös vahvoja esiintymis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Digi- ja videonatiivien aikakaudella sukupolvien välinen viestintäkulttuurin kuilu on kasvanut. Monille lisääntyneet esiintymis- ja vuorovaikutusvaatimukset aiheuttavat stressiä. Ne saattavat kuormittaa ja johtaa jopa esiintymisen välttelyyn. Huipputason asiantuntijallekin ajatus esiintymisestä yleisön edessä saattaa herättää pelkoa ja vaikeuttaa tärkeiden asioiden edistämistä.

Kun opit hallitsemaan esiintymisjännitystäsi ja parannat vuorovaikutustaitojasi, voit vakuuttaa kuulijasi ja menestyä työssäsi.

Joskus on niin, että juuri pelkomme osoittaa tien, jota pitäisi ruveta kulkemaan… Ei nimittäin ole sattumaa, että juuri tietyt asiat pelottavat. Sisimpäsi kutsu saattaa olla niissä kuultavissa. – Tommy Hellsten

 

Esiintymistaitoja jännittäjille -valmennus

Investoi tulevaisuuteen – kehitä esiintymistaitoja

Ensimmäinen askel on ymmärtää, että esiintymistaito on ensiarvoisen tärkeä taito. Sen kehittäminen on investointi organisaation menestykseen. Jokainen esiintymistilanne rakentaa organisaation mainetta ja tuo näkyvyyttä. Kukapa asiantuntija ei haluaisi myös omalle asialleen näkyvyyttä. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on parhaimmillaan myös palkitseva kokemus.

Jännittäminen ei ole heikkoutta, eikä sitä tarvitse hävetä. Päinvastoin, jännitys kertoo tilanteen tärkeydestä. Herkkä ihminen voi olla vuorovaikutustilanteissa jopa taitavampi kuin puhelias ja ulospäinsuuntautunut henkilö. Jännitys kannattaa siis opetella hyväksymään ja suhtautua siihen uteliaan armollisesti.

Esiintymiskokemukseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten esiintymisjännitys, kielelliset haasteet tai persoonallisuustekijät. Tutkimalla omaa esiintymiskokemusta voimme purkaa jännityksen syitä. Esiintymisvarmuuden kehittäminen vaatii itsereflektiota ja oman epämukavuusalueen rohkeaa tutkimista.

Esiintymisjännitystä voi helpottaa jo sekin, että oppii asettamaan itselleen realistisia tavoitteita. Kielitaidon vahvistaminen voi puolestaan parantaa luottamusta itsensä ilmaisuun vieraalla kielellä. Älä anna jännityksen estää menestystäsi. Jokainen voi kehittää omaa esiintymistaitoaan, kunhan päättää tarttua haasteeseen!

Lue lisää

Tehokkaat työkalut esiintymiseen

Jokaisella meistä on vahvuutensa ja voimavaransa – ne täytyy vain osata löytää ja hyödyntää. Asiantunteva ja henkilökohtainen valmennus tarjoaa tähän tehokkaat työkalut. Älä siis jää yksin haasteittesi kanssa, vaan anna meidän auttaa!

Tarjoamme matalan kynnyksen valmennuksia, joissa ei pyritä täydellisyyteen. Keskitymme yksilöllisiin tarpeisiin ja tarjoamme käytännönläheisiä työkaluja, joita voi soveltaa eri tilanteissa.

Olipa kyse esiintymisjännityksen voittamisesta, kielellisten haasteiden hallinnasta tai muista esiintymistaitoon liittyvistä haasteista, kartoitetaan juuri sinulle sopivat keinot menestyksekkääseen vuorovaikutukseen ja esiintymiseen!

Englannin kielen esiintymishaasteisiin asiantuntevaa apua tarjoaa uusi yhteistyökumppanimme Business English Trainer David Houghton.

Tutustu Davidiin


Jaa eteenpäin