Helmikuun uutiskirje: Muutosjohtamisen työkalupakki kuntoon!

Menestyäkseen organisaation on uskallettava uudistua. Pysähtyminen ei ole vaihtoehto. Muutos haastaa kuitenkin työhyvinvoinnin ja yhteistyön. Johtamisen merkitys korostuu muutoksessa.

Kaikki muuttuu,
paitsi se, että kaikki muuttuu

Muutos on elämän ja organisaatioiden ainoa pysyvä tekijä. Todellinen muutos alkaa ymmärryksestä, että pysähtyminen ei ole vaihtoehto.

Vaikka ympäröivä maailma muuttuu, psyykemme mekanismit pysyvät samoina. Ihminen kantaa mukanaan niin kutsuttuja liskoaivoja, jotka vaikuttavat kykyyn oppia uutta ja sopeutua muutoksiin. Muutoksen vastustus tai pelko juontaa juurensa ihmisen pitkään historiaan; tuntematonta on aina tullut lähestyä varovaisesti. Muutos tarkoittaa uuden oppimista, mikä on haastavaa, vie energiaa ja resursseja.

Menestyäkseen organisaation on kuitenkin vääjäämättä uudistuttava. Toisinaan kyseessä on positiivinen muutos, kuten esimerkiksi kasvu tai fuusio. Toisinaan tarvitaan kipeitä muutoksia, esimerkiksi lomautuksia tai irtisanomisia, jotta talo pysyy pystyssä. Koronapandemian vaikutukset pakottivat organisaatiot muuttumaan ja mukautumaan uudenlaisiin työskentelytapoihin. Onko etä- ja hybridikulttuurin vakiiintuminen jo muuttanut teillä johtamistapoja? Johtamisen fokus siirtyy substanssista muutoskyvykkyyteen. Oppimisen, sopeutumisen ja sitoutumisen johtaminen korostuu.

”Pysymällä sellaisina kuin olemme, meistä ei voi tulla sitä mitä haluamme olla.” Liikemies Max De Pree

Lue lisää muutosvalmennuksistamme

Muutosjohtamisen työkalupakki kuntoon

Organisaatioilla on oma evoluutiokäyränsä, samoin johtamisen tyylillä. Jokunen vuosikymmen sitten johtajalta janottiin auktoriteettiä, kun taas nyt johtajuus nähdään enemmänkin palveluna. Muutosten aikana johtamistavan ja johtajan työkalupakin merkitys korostuvat. Muutoksen keskellä avainasemassa on valmentavan johtamisen taito, ihmisläheisyys ja vuorovaikutteisuus. Johtajan on oltava motivoiva ja pysyttävä tyynenä muutoksen aiheuttamien tunteiden myrskyissä. Hänen tehtävänsä on kannatella muita, mikä ei ole helppoa.

Yksi johtajan tärkeimmistä työkaluista on vision hahmottaminen ja sanoittaminen sekä selkeä viestintä siitä, mihin ollaan menossa. Samalla johtajan tulisi luottaa siihen, että ryhmässä asuu viisaus. Pelkkä viestiminen ei riitä, fasilitoiva ja keskusteleva ote ovat nykypäivää. Tärkeää on myös hahmottaa mihin asioihin voidaan vaikuttaa ja mihin ei, jotta resurssit voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin. On selvää, että asiantuntemuksen merkitys korostuu monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Johtaja tarvitsee yhteisöään ja eri alojen asiantuntijoita ympärilleen.

Kaiken epävarmuuden ja keskeneräisyyden keskellä korostuu myös johtajan oman itsensä johtamisen taito. MIten elän kaiken tämän epävarmuuden kanssa ja siedänkö keskeneräisyyttä? Onko johtamiseni riittävää?

Sparrausta muutos-johtamiseen

Johtajan muutospaine on kova, mutta hänen aivonsa ovat samaa perua kuin muillakin. On vain luonnollista, että tuttujen toimintatapojen muuttuminen ja totutuilta mukavuusalueilta poistuminen voi aiheuttaa huolta ja ahdistusta myös johtajalle. Vaikka työkalupakissa olisi jo työkaluja, niin asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Yksi kehittyvän organisaation työkaluista on asiantunteva yritysvalmentaja, joka tukee johtajaa muutoksen keskellä. Alä siis jää yksin, me voimme auttaa sinua!

Tulossa podcast: Hukkuuko henkilöstö muutoksessa?

Kyselimme teiltä ennen joulua, mistä haluaisitte kuulla lisää. Kiitos vastauksistanne! Teemaksi valikoitui muutosjohtaminen. Julkaisemme teemaan liittyvän podcastin maalikuussa yhteistyössä LC Ventures Oy:n Visa Virenin kanssa. Visa on kokenut yrittäjä ja liiketoiminnan kehittäjä, jolla on yli 15 vuoden kokemus muutosprosessien johtamisesta.

Podcastin työnimi on Hukkuuko henkilöstö muutoksessa? Uutiskirjeen tilaajana saat podcastin automaattisesti kuunneltavaksesi. Keskustelemme muutosprosessien läpiviemisestä sekä HR:n että liiketoimintajohdon näkökulmasta.

Tulossa on myös uusi tuote Väliaikainen muutosjohtajuuspalvelu, jossa muutosjohtajan rekrytoinnin sijaan voit hankkia laaja-alaista muutostukea joustavasti palveluna.

Siitä lisää seuraavassa uutiskirjeessä! Muutos on matka, jolla jokaisella askeleella on merkitystä.


Jaa eteenpäin