Toukokuun uutiskirje: Tuloksellisuuteen positiivisen vuorovaikutuksen kautta

Työyhteisötaidoilla lisää psykologista turvallisuutta!

Työyhteisön dynamiikalla on väliä

Menestyvillä organisaatioilla on yksi yhteinen piirre: ne panostavat työyhteisötaitoihin. Porukassa viisaus tiivistyy ja siksi yhteisö on organisaation tärkein työkalu.

Hyvä ryhmähenki näkyy työn tuloksissa ja ehkäisee ristiriitoja. Työyhteisötaitoihin kannattaa panostaa, vaikka yhteistyö sujuisi ja kaikki olisi hyvin.

Työkaveruus on yhtä lailla ihmissuhde kuin mikä tahansa muukin. Sitä kannattaa vaalia, jotta se vahvistuu. Työyhteisötaitoja tarvitsevat kaikki asemasta riippumatta, sillä kukaan ei voi rakentaa toimivaa työyhteisöä yksin.

Työyhteisötaitoa on esimerkiksi antaa rakentavaa palautetta puhumatta työkaverista selän takana pahaa. Taitoa on myös etsiä ratkaisuja syyllisen etsimisen tai pelkän valittamisen sijaan: miten pääsemme eteenpäin, vaikka virhe tapahtuisi? Hyvät työyhteisötaidot omaava muistaa antaa työkaverille palautetta myös hyvin tehdyistä asioista.

Miten teidän työyhteisössänne huolehditaan positiivisesta vuorovaikutuksesta?

 

Lue työyhteisötaitojen valmennuksistamme

 

Neljä tehokasta keinoa ylläpitää hyvää työilmapiiriä 

 

1. Työhyvinvointi- ja virkistyspäivät: Yhteisellä virkistäytymisellä on valtava merkitys työyhteisön ilmapiirille ja vuorovaikutukselle. Tyky-päivät eivät ole pelkästään rentoutumishetkiä, vaan ne vahvistavat suhteita ja luovat pohjaa avoimen ja positiivisen ilmapiirin syntymiselle.

2. Valmentava johtaminen ja sovitteleva työote: Johtamistavalla on merkitystä, sillä johtaja on avainasemassa työyhteisön ilmapiirin luomisessa ja säilyttämisessä. Sovitteleva johtaja ei hätkähdä erimielisyyksiä ja ristiriitoja vaan puuttuu niihin rohkeasti hyvissä ajoin. Esihenkilön ratkaisukeskeinen työote luo pohjaa yhteisymmärrykselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle, joka puolestaan vahvistaa työyhteisön positiivista ilmapiiriä ja ehkäisee konfliktien syntyä.

3. Organisaation sisäinen sovittelijaverkosto: Valituille työyhteisön jäsenille valmennetaan sovittelutaitoja, jotta he voivat toimia siltana ristiriitatilanteissa. Sisäisten sovittelijoiden kouluttaminen kannattaa erityisesti isoissa organisaatioissa, joissa on mahdollista toimia puolueettoman sovittelijan roolissa esimerkiksi toiselle osastolle. Verkosto edistää tehokkaasti yhteisön hyvinvointia, kun apu on lähellä.

4. Ulkopuolinen sovittelija, johon voidaan turvautua konfliktitilanteissa: Ulkoinen työyhteisösovittelu on yksi tehokas työkalu, jota voidaan hyödyntää tarpeen vaatiessa. Sovittelu ei ainoastaan auta ratkaisemaan konflikteja, vaan myös vahvistaa ristiriitojen käsittelytaitoja ja ennaltaehkäisee tulevien ristiriitojen paisumista konflikteiksi.

Lue lisää sovittelevasta johtamisotteesta!

Case VR Transpoint Logistiikan palvelukeskus
Valmennustalo Virran Sirpa jututtaa Tiina Porkkaa, joka toimii sovitteluvalmennuksen jälkeen VR:n sisäisenä sovittelijana.

Sovittelun kautta rakentavaan vuorovaikutukseen 

VR Transpointin Logistiikan palvelukeskuksen päällikkö Tiina Porkka on osallistunut Valmennustalo Virran järjestämään työyhteisösovittelun koulutukseen. Nykyään hän toimii VR:llä sisäisenä sovittelijana.

Valmennus oli Porkalle oivalluttava kokemus. ”Oli tärkeää ymmärtää psykologiaa ihmisen toiminnan taustalla. Miksi ihminen toimii tai kokee asioita, niin kuin kokee. Toinen yhtä tärkeä asia oli ymmärtää keinot ja työkalut, joilla näitä työyhteisösovitteluja tehdään. Miten niitä ihan käytännössä toteutetaan. Mitä sovittelijan pitää tehdä ja ymmärtää.”

Sisäisten sovittelijoiden valmennus sopii organisaatioille, joiden tavoitteena on lisätä henkilöstön sovittelutaitoja ja selvittää ristiriidat pääosin talon sisäisin voimin. Valmennuksessa opit työyhteisösovittelun perusteet ja itse sovitteluprosessin. Opit käsittelemään ristiriitoja puolueettomasta näkökulmasta. Saat myös työkaluja keskustelun tasapuoliseen ohjaamiseen sekä itsevarmuutta sisäisenä sovittelijana toimimiseen.

Jos organisaatiossanne ei vielä ole sisäisiä sovittelijoita tai omat keinot loppuvat, ammattitaitoinen ja ulkopuolinen työyhteisösovittelija auttaa ristiriitojen käsittelyssä. Valmennustalo Virran Sirpa on toiminut työyhteisösovittelijana vuodesta 2009 lähtien. Älä siis jää yksin, vaan anna meidän auttaa!

 

Lue lisää sisäisten sovittelijoiden valmennuksistamme


Jaa eteenpäin

Keino yhteisön työhyvinvoinnin tukemiseksi – virkistyspäivät!

Jaksamisen ja yhteishengen voimaannuttamiseksi kiireestä kannattaa irtautua yhdessä. Hyvinvoiva henkilöstö on tyytyväinen ja motivoitunut, mikä näkyy työpanoksessa ja parantaa pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattavuutta.

Valmennustalo Virta tarjoaa valmennuksiaan myös virkistyspäivien ohjelmaksi.

Heräteluennot ovat lyhyitä, 1-3 tunnin mittaisia vuorovaikutteisia luentoja, jotka herättelevät osallistujia tunnistamaan oman valtansa ja vastuunsa työyhteisössä. Heräteluennot sopivat isollekin porukalle toteutettavaksi.

Työyhteisötaidot-webinaarit sopivat organisaatioihin, joissa yhteistyöllä on merkittävä rooli tulosten saavuttamisessa. Tallenteet sopivat mainiosti kehittämis- tai virkistyspäivien yhteyteen, jolloin teemojen herättämistä ajatuksista voidaan keskustella yhdessä.

Hox Tampere!

Uutena herkkuna Valmennustalo Virta tarjoaa luovia virkistyspäiväpaketteja myös yhteistyössä Tampereen Taiteilijaseuran kanssa!

Työyhteisöille räätälöidyssä luovassa tyky-päivässä (min. 20 henkilön ryhmä) tehdään yhteishenkeä nostattava taideteos/kollaasi. Taidepaja toteutetaan Tampereella Taidekeskus Mältinrannan tiloissa ja sen ohjauksesta vastaa Tampereen Taiteilijaseuran ammattitaiteilija. Luovan osuuden lisäksi päivään sisältyy Valmennustalo Virran webinaari työyhteisötaidoista ja energisoivasta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää virkistyspäivätarjonnastamme →