Kesäkuun uutiskirje: Mikä erottaa huipputiimit keskinkertaisista?

Tiimin psykologista turvallisuutta kannattaa kehittää!

Miksi psykologinen turvallisuus on tärkeää?

Tiesitkö, että huipputiimeiltä raportoidaan eniten virheitä? Kuulostaako ristiriitaiselta? Eikö juuri parhaiden tiimien luulisi tekevän vähiten virheitä?

Harvardin yliopiston professori Amy Edmondson on tutkinut psykologisen turvallisuuden merkitystä organisaation oppimiskyvylle ja tiimin suorituskyvylle. Edmondson päätyi aiheen äärelle sattumalta selvittäessään hoitovirheiden esiintyvyyttä sairaaloissa. Tutkijaa hämmensi huomio, että parhaimmista tiimeistä raportoitiin eniten virheitä.

Edmondson havaitsi, ettei näissä tiimeissä tehty virheitä sen enempää, virheet vaan tuotiin avoimesti esiin. Huipputiimeissä vallitsi avoimuuden kulttuuri.
Virheitä piilotettiin tiimeissä, joissa niiden uskottiin kääntyvän tekijäänsä vastaan.

Amy Edmondson kertoo psykologisen turvallisuuden kehittämisestä tällä videolla.

Vain tunnistetut virheet voidaan käsitellä ja niistä voidaan oppia. Edmondsonin tutkimus osoittaa, että avoimuus ja psykologisen turvallisuuden kokemus ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen mahdollistajia työyhteisöissä ja tiimeissä.

Psykologinen turvallisuus erottaa huipputiimit keskinkertaisista. Kun tiimissä vallitsee turvallinen ilmapiiri, sen jäsenet uskaltavat ottaa sosiaalisia riskejä, esittää villejä ideoita eli innovoida, esittää ns. tyhmiä kysymyksiä ja kertoa virheistään avoimesti. Rohkea yhteisö on uudistuva, tehokas ja oppiva. Turvallisuuden kokemus mahdollistaa keskittymisen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osaatko sinä arvioida, kuinka turvalliseksi ja avoimeksi oma tiimisi tai työyhteisösi koetaan?

 

Lue turvallisen tilan periaatteiden fasilitoinnista

 

Psykologista turvallisuutta voidaan mitata ja kehittää

Psykologisen turvallisuuden kysymystä voidaan tarkastella inhimillisestä, taloudellisesta sekä lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Aktiivisesti turvallisia tiloja luomalla ja yhteisiä pelisääntöjä pohtimalla ennaltaehkäistään epäasiallista kohtelua. Turvallisia tiloja luomalla harjoitetaan samalla henkistä työsuojelua ja vahvistetaan työturvallisuutta.

Turvallisuus on ryhmätason ilmiö ja kokemus. Yhteisö tai tiimi itse on paras määrittelemään, mitä turvallinen tila heille tarkoittaa.

Esihenkilöillä ja johtajilla on suuri rooli psykologisen turvallisuuden luomisessa. Valmentavat ja fasilitoivat johtamismenetelmät vaikuttavat ratkaisevasti työyhteisön kulttuuriin. Avoin ja helposti lähestyttävä johtaja, joka myöntää omat virheensä, edistää turvallisuuden kokemusta yhteisössä. Osaatko sinä arvioida omaa panostasi psykologisen turvallisuuden luojana?

Psykologista turvallisuutta voidaan mitata. Haluatko nostaa tiimisi tuottavuuden uudelle tasolle? Satsaa psykologisen turvallisuuden kehittämiseen!

 

Lue lisää psykologisen turvallisuuden kehittämisestä!

Valmennustalo Virran Teija kertoo tiimin psykologisen turvallisuuden merkityksestä sekä mittareista ja työkaluista, joilla turvallisuutta voidaan arvioida ja kehittää.

Meiltä löytyy työkalut ja kokemus – nyt myös erikoishinnat!

Valmennustalo Virta on kehittänyt työyhteisöjä valmentamalla vuorovaikutusta jo vuodesta 2009.

Nyt meillä on käytössämme Sitomo Oy:n myöntämä Safety Steps™ -sertifikaatti ja työkalu, jolla voidaan mitata psykologisen turvallisuuden kokemusta työyhteisössä. Safety Steps™ mittaa työyhteisön jäsenten kokemusta mm. tiimin ilmapiiristä, kommunikaatiosta, avoimuudesta ja yhteistyöstä. Työkalun avulla voidaan arvioida myös, miten tiimin johtajuus ja organisaatio tukevat psykologista turvallisuutta.

Valmennustalo Virran mittausprosessi on kolmivaiheinen:

1. Tämänhetkisen tilanteen arviointi (alkumittaus)
2. Räätälöity osallistava valmennusprosessi
3. Tilanteen arviointi valmennusprosessin jälkeen (loppumittaus)

Tarjoamme pilot-ryhmille mittauksen erikoishintaan!

Arvoisat asiakasyrityksemme, olette erityisessä asemassa. Haluamme tarjota teille Safety Steps™ -menetelmän avulla toteutettavan mittauksen edullisempaan pilot-hintaan loppuvuoden aikana. Pystymme ottamaan syksylle 3-4 asiakasyritystä, joten olkaa pian yhteydessä, jotta voimme lukita teille sopivan ajankohdan.

”Ihan siksi, että sinunkin työyhteisösi olisi mahdollisimman monen huipputiimin koti!”

 

Lue lisää -rakennetaan työpaikastanne turvallinen yhteisö 


Jaa eteenpäin

Muista myös virkistyspäivät!

Valmennustalo Virta tarjoaa valmennuksiaan myös virkistyspäivien ohjelmaksi.Heräteluennot ovat lyhyitä, 1-3 tunnin mittaisia vuorovaikutteisia luentoja, jotka herättelevät osallistujia tunnistamaan oman valtansa ja vastuunsa työyhteisössä.

Työyhteisötaidot-webinaarit sopivat organisaatioihin, joissa yhteistyöllä on merkittävä rooli tulosten saavuttamisessa. Tallenteet sopivat mainiosti kehittämis- tai virkistyspäivien yhteyteen, jolloin teemojen herättämistä ajatuksista voidaan keskustella yhdessä.

Valmennustalo Virta tarjoaa luovia virkistyspäiväpaketteja myös yhteistyössä Tampereen Taiteilijaseuran kanssa!

Työyhteisöille räätälöidyssä luovassa tyky-päivässä (min. 20 henkilön ryhmä) tehdään yhteishenkeä nostattava taideteos/kollaasi. Taidepaja toteutetaan Tampereella Taidekeskus Mältinrannan tiloissa ja sen ohjauksesta vastaa Tampereen Taiteilijaseuran ammattitaiteilija. Luovan osuuden lisäksi päivään sisältyy Valmennustalo Virran webinaari työyhteisötaidoista ja energisoivasta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää virkistyspäivätarjonnastamme →