Otetaan rennosti ja virkistäydytään!

Jaksamisen ja ajanhallinnan vahvistamisen kulmakivi on tavoitteellinen kiireestä irtautuminen ja yhdessä rentoutuminen. Hyvinvoiva henkilöstö on tyytyväinen ja motivoitunut, mikä näkyy työpanoksessa ja parantaa pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattavuutta. Työhyvinvoinnin edistäminen on siis strategisestikin merkittävää.

Valmennustalo Virta tarjoaa valmennuksiaan myös virkistyspäivien ohjelmaksi. Heräteluennot ovat lyhyitä, 1-3 tunnin mittaisia vuorovaikutteisia luentoja, jotka herättelevät osallistujia tunnistamaan oman valtansa ja vastuunsa työyhteisössä. Heräteluennot sopivat isollekin porukalle toteutettavaksi.

Hox Tampere!
Uuden vuoden herkkuna Valmennustalo Virta tarjoaa luovia virkistyspäiväpaketteja myös yhteistyössä Tampereen Taiteilijaseuran kanssa!

Työyhteisöille räätälöidyssä luovassa tyky-päivässä (min. 20 henkilön ryhmä) tehdään yhdessä tai itsenäisesti yhteishenkeä nostattava taideteos/kollaasi. Taidepaja toteutetaan Tampereella Taidekeskus Mältinrannan tiloissa ja sen ohjauksesta vastaa Tampereen Taiteilijaseuran ammattitaiteilija. Luovan osuuden lisäksi päivään sisältyy Valmennustalo Virran webinaari työyhteisötaidoista ja energisoivasta vuorovaikutuksesta.

 


Jaa eteenpäin