Marraskuun uutiskirje: Esihenkilö, miten sinä jaksat?

Edellisessä uutiskirjeessämme käsiteltiin johtamisen vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin. Marraskuussa keskitymme esihenkilöiden jaksamiseen.

Läpi vuoden on painettu menemään, fuusioiduttu, muuten vaan kehitetty tai käyty läpi organisaatiomuutoksia. Nyt hämärä ja kolea marraskuu haastaa samalla kun loppuvuoden kiireet painavat päälle. Kaiken keskellä johtotehtävissä toimivat yrittävät rakentaa parempaa tulosta pian päättyvälle tilivuodelle.

Kun eläimet jo horrostavat pesissään ja ihmisenkin koneisto tuntuu luontaisesti hidastuvan, miten sellaisesta ajanjaksosta mennään läpi tulostavoitteellisesti? Miten ylläpidetään esihenkilöiden motivaatiota ja huolehditaan heidän jaksamisestaan?

Marraskuun siivilöityvä valo osuu kohdennetusti, sen äärelle kannattaa pysähtyä. Sanotaan, että jos täysikuu loistaa taivaalla, voi pimeäkin tuntua hämärältä. Pysähdytään siis yhdessä ja hiotaan kuntoon yksi esihenkilön tärkeimmistä selvitymistyökaluista!

Tee hyvinvointitesti täältä

Miten tukea esihenkilön jaksamista?

– Johda hyvin, ole kiva ja vuorovaikutteinen tyyppi!

Menetyksekäs johtaminen vaatii enemmän kuin yksinkertaisen ohjeistuksen. Varmistaakseen tasalaatuisen johtamisen ja esihenkilötyön onnistumisen, yrityksen on määriteltävä selkeät johtamisen periaatteet ja linjattava, miten se haluaa johtamisensa toteutettavan. Tärkeitä kysymyksiä ovat: Millainen on nykyinen johtamistapamme ja millaiseksi haluamme sen kehittyvän? Minkälaisia odotuksia asetamme esihenkilöille ja mitä lupaamme työntekijöillemme? Missä kulkevat palvelumme rajat?

Esihenkilö voi ohjata työtään ja henkilöstöään tehokkaasti vain, kun hän ymmärtää, mitä häneltä odotetaan. Samalla henkilöstö tietää, millaista johtamista he voivat odottaa. Selkeät johtamisen rakenteet ja periaatteet ovat olennainen osa johtajan työkalupakkia. Ne luovat vankan pohjan laadukkaalle johtamistyölle tukien samalla esihenkilön jaksamista.

Selkeiden periaatteiden määrittäminen helpottaa myös uusien esihenkilöiden perehdyttämistä ja sujuvoittaa viestintää henkilöstön suuntaan. Lisäksi toiminnan parantaminen ja epäkohtien korjaaminen tulevat helpommiksi, kun ne tunnistetaan selkeästi. Periaatteet mahdollistavat reflektion, johtamisen laadun mittaamisen ja jatkuvan kehittämisen.

Esihenkilön tukena toimii myös henkilökohtainen valmennus, business coaching. Valmentaja ei opeta eikä neuvo suoraan, vaan toimii keskustelukumppanina haastaen ajattelemaan, tunnistamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytämään parhaat toimintatavat kussakin tilanteessa. Henkilökohtainen valmennus tukee tehokkaasti esihenkilön omaa ratkaisukykyä, itsensä johtamista sekä itseluottamusta.

Lue Business Coaching -palveluistamme

Työkaluksi johtamislupaus

Johtamisperiaatteiden määrittely luo yrityksen johtamislupauksen. Sana kuulostaa hienolta, mutta miten se sitten käytännössä luodaan? Monissa yrityksissä voi olla haasteita pysähtyä näinkin tärkeän asian äärelle kiireisen arjen keskellä. Kuka ottaa vetovastuun ja lähtee keskusteluttamaan työyhteisöä aiheesta? Kuka vetää aivoriihen, jotta lupauksesta saadaan pitkällä tähtäimellä toimiva ja tehokas työkalu? Kuka innostaa vetäytyvät työntekijät keskustelemaan aiheesta?

Me voimme auttaa!

Mietitään yhdessä mikä on johtamisen tapanne, johtamisenne kivijalka, jota voidaan lähteä kehittämään. Hyödyntäessänne asiantuntemustamme ja valmiita valmennuskonseptejamme luomme johtamislupauksenne yhdessä kustannustehokkaasti. Tarjonnassamme on fasilitoituja lähityöpajoja, aihetta käsitteleviä tallenteita ja niiden yhdistelmiä. Pysähdytään siis yhdessä loppuvuoden siivilöityvässä valossa ja hiotaan kuntoon yksi esihenkilön tärkeimmistä selvitymistyökaluista. Luodaan yrityksenne strategiaan, tavoitteisiin ja arvopohjaan sopiva johtamislupaus!

Lue lisää johtamislupauksesta


Jaa eteenpäin