Neuvottelutaidot

Asiantuntija neuvottelijana

 

 • Kuuluvatko toimenkuvaasi erilaiset, vaativatkin neuvottelut?
 • Haluatko vakuuttaa rahoittajan tai yhteistyökumppanin neuvotellen?
 • Onko työyhteisön sisäisten asioiden hoitaminen jatkuvaa neuvottelua?
 • Johdatko projektia neuvotellen moneen suuntaan?
 • Haluaisitko päätyä neuvotteluissa mieluiten win-win -lopputulokseen?

Valmennustalo Virta Oy auttaa. Ota yhteyttä!

Opi työelämän rakentavat neuvottelutaidot

Neuvottelutaidot kuuluvat nykyaikaisiin työyhteisötaitoihin. Meiltä saat huolellisesti tarpeisiinne kohdennetun neuvottelutaitovalmennuksen. Harjoituspainotteinen neuvotteluvalmennuksemme lisää itseluottamusta ja kehittää tehokkaasti henkilökohtaisia neuvottelutaitojasi. Neuvottelutaitojen valmennuksesta saat käytännön onnistumisvinkit arkityöhön. Valmennustalo Virran osallistava neuvottelutaitojen valmennus on oiva foorumi parhaiden käytänteiden ja olemassa olevan osaamisen jakamiselle yrityksen sisällä.

Neuvottelutaitovalmennuksen sisältöjä:

 • Yhteistyöhakuisen neuvottelun tavoitteet
 • Neuvotteluun valmistautuminen
 • Oman ehdotuksen selkeä esittäminen ja perusteleminen
 • Tehokas ja rakentava kuunteleminen
 • Erilaisten tarpeiden yhteensovittamisen taito
 • Tunteiden säätely haasteellisissa neuvottelutilanteissa
 • Neuvottelutaitojen harjoittelua

Neuvottelutaitovalmennuksen opetusmenetelminä käytämme teoriatietoiskuja, keskustelun fasilitointia ja neuvotteluharjoituksia. Neuvotteluharjoitukset rakennetaan vastaamaan osallistujien todellista työ- ja toimintaympäristöä.

Osallistujat saavat neuvottelutaidoistaan henkilökohtaista palautetta. Valmennuksessa voidaan käyttää apuna videointia.

Neuvottelutaitovalmennus sopii hyvin laajentamaan myös esimiesvalmennuksen sisältöä.

Neuvottelutaitovalmennus voidaan toteuttaa myös osallistavana etävalmennusprosessina.

Ota yhteyttä! Pyydä tarjous.

Valmennustalo Virta Oy on ansioitunut etenkin asiakaspalvelukoulutusten, työyhteisötaitojen kehittämisen sekä yritysvalmennusten parissa.