Muutosvalmennus

– Miksi kaiken pitää aina muuttua? Fuusiot, uudelleenjärjestelyt, palveluiden keskittäminen, tietojärjestelmät, työtilat… Eikö tämä koskaan lopu? jarrujamppa vaikertaa.

– Miksi toisaalta edes puhua muutoksesta? Muutoshan on pysyvä olotila. Kuka haluaa jumittaa paikallaan? ihmettelee vauhtiville.

Työyhteisöstä löydät takuuvarmasti päinvastaisia ja ristiriitaisia suhtaumistapoja kaikkiin muutoksiin. Muutos haastaa yhteistyön. Tuomitsemme helposti erilaiset suhtautumistavat. Uhkana on, että työyhteisö jakautuu leireihin.

Muutos voi erottaa, mutta muutos voi myös yhdistää.

Muutosvalmennus auttaa henkilöstöä hyväksymään ne muutosvoimat, joihin emme voi vaikuttaa. Valmennus voimauttaa vaikuttamaan niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Muutosvalmennus herättää jokaista yksilöä huomaamaan, mihin vain minä itse voin vaikuttaa. Valmennus auttaa löytämään ripeästi uudessa tilanteessa tarvittavat toimintatavat. Muutosvalmennuksella ja työyhteistötaitoja kehittämällä muutostilanne saadaan haltuun.

Muutosvalmennus antaa eväitä

 • työhyvinvoinnin ja toimivan yhteistyön ylläpitämiseen
 • muutoskyvykkyyden eli resilienssin vahvistamiseen
 • uuden työnjaon, toimintatavan tai yhteisten pelisääntöjen selkiyttämiseen
 • rakentavaan vuorovaikutukseen jatkuvassa muutoksessa
 • ristiriitojen ennaltaehkäisyyn

Muutosvalmennus räätälöidään tilaajan tarpeisiin.

Muutosvalmennuksen sisältöjä

 • Työyhteisön muutosprosessin vaiheet
 • Muutokseen suhtautuminen ja erilaisten tunteiden hyväksyminen
 • Sopeutuminen ja pettymyksistä tokeneminen
 • Uskallanko luottaa, saako muutoksesta hypettää?
 • Kyynisyyden kuopasta huomisen harjanteelle
 • Muutos on uuden oppimista – millainen minä olen oppijana?
 • Mitä uusia sopimuksia tarvitaan? Mihin voin sitoutua?
 • Entä kun kukaan ei tunne tulevaisuutta? Voimmeko kokeilla?
 • Miten vaalia yhdessä toiveikkuutta, optimistisuutta ja sinnikkyyttä?

Muutosvalmennus – toteutustapoja

Muutosvalmennus voidaan toteuttaa kertaluonteisena tilaisuutena tai webinaarina. Kun haluat valmennukselta vieläkin enemmän vaikuttavuutta, valintasi on prosessimainen toteutustapa.

Muutosvalmennuksemme  sisältävät valintais mukaan

 • alustuksia ja tietoiskuja
 • livetapaamisia ja webinaareja
 • osallistavaa ja toiminnallista työskentelyä
 • fasilitoituja työpajoja
 • ennakkokyselyn
 • välitehtäviä
 • seurannan

Myös esimiesvalmennus, muutosjohtamisen valmennus, business coaching ja konsultoiva työskentely voidaan liittää prosessiin.  Muutosvalmennus kehittää aina työyhteisötaitoja. Muutosvalmennus on tie uuteen menestykseen.

Vain muutos on pysyvää. Tarvitaanko muutosvalmennusta?

Jatkuva muutos haastaa osaamisen, yhteistyökyvyn ja työyhteisötaidot. Millaista tukea porukkasi tarvitsee? Muutosvalmennus ennaltaehkäisee ristiriitoja, jotka tunnetusti maksavat. Muutos haastaa työyhteisön toimivuuden. Valmennus sujuvoittaa ja selkiyttää yhteistyötä. Kun uuden tilanteen tavoitteet ja pelisäännöt selkiytyvät, se heijastuu työhyvinvointiin.

Muutosvalmennus on rahallisen säästön lisäksi työnantajan tapa osoittaa välittämistä. Valmennus on tuen antamista henkilöstölle. Muutosvalmennuksessa osallistuja saa käsitellä muutosta henkilökohtaisella tasolla, valmennus on usein kaivattu hengähdystauko turbulenssin keskellä. Valmennus auttaa ottamaan laajemman näkökulman. Jokaiselle on hyväksi nousta lintuperspektiiviin tarkastelemaan työyhteisön toimivuutta, työhyvinvointia ja omia työyhteisötaitojaan. 

Valmennustalo Virta Oy on ansioitunut etenkin asiakaspalvelukoulutusten, työyhteisötaitojen kehittämisen sekä yritysvalmennusten parissa.

Tehdään muutoksesta porukkaa yhdistävä tekijä!  Valmennustalo Virta on apunasi. Ota yhteyttä!