Muonion kunta: Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö

Muonion kunta osallistui Valmennustalo Virran valmennukseen, jossa henkilöstön hyvinvointia pyrittiin lisäämään uudistamalla työkulttuuria.

”Halusimme Muonion kunnassa lisätä henkilöstömme työhyvinvointia uudistamalla työkulttuuria. Tavoitteena oli, että esimiehet sitoutuvat osallistavaan työkulttuuriin ja ottavat valmentavan johtamisen menetelmät aktiiviseen käyttöön.

Valitsimme yhteistyökumppaniksi Valmennustalo Virta Oy:n, koska heidän referenssinsä vakuuttivat. Teija ja Sirpa olivat aktiivisia, kuuntelivat tarkoin organisaatiotamme ja olivat erittäin ratkaisukeskeisiä. Jo tarjousvaiheessa he pystyivätkin vastaamaan kuntamme tarpeisiin hyvin, ja suunnittelemaan juuri meille sopivan kokonaisuuden!

Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Valmennustalo Virran kanssa, sillä hankkeen asiantuntijatyöskentely oli miellyttävää ja korkeatasoista. Meille pystyttiin tarjoamaan monipuolisia sparraus- ja opiskelumenetelmiä, niin ikään työskentelymetodeissa oli vaihtelevuutta. Muuttuviin tilanteisiin pystyttiin reagoimaan ja tarttumaan nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhteistyö oli hankkeemme alusta loppuun asti mutkatonta ja keskustelevaa!

Hankkeen myötä esimiestyö kunnassa tiivistyi huomattavasti. Esimiesten keskinäinen sparraus ja vertaistuki ovat säännönmukaistuneet.”

Laura Enbuska-Mäki
Kunnanjohtaja, Muonion kunta

Kehittämishanke siivitti muutokseen

86 % esimiesten palautekyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä esimiesten työpajoihin.

  • ”Yhteistyön kehittyminen osastojen välillä ja uudet työtavat – todella iso plussa”

78 % henkilöstön palautekyselyyn vastanneista kertoi että tiimissä on hankkeen myötä asetettu yhteinen kehittämistavoite. 93 % kertoi osallistuneensa työyhteisön yhteisiin keskusteluihin.

  • ”…Kiitos asiantuntemuksesta, rauhallisesta ja ratkaisukeskeisestä otteesta! Hyviä käytännön esimerkkejä ja havainnollistavia keskusteluita.”
  • ” Muonion kunnassa on hyvä henki ja osaava johtoporras, joka ottaa työntekijät hyvin huomioon.”
  • ”Hienoa, että kunnassa panostetaan esimiestyötä kehittämällä koko työyhteisön hyvinvointiin.”

 

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto ja se kesti 8 kk.


Jaa eteenpäin

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous haluamastasi kokonaisuudesta

Valmiiden pakettiratkaisujen lisäksi voit tilata meiltä räätälöityjä valmennuksia, jotka sopivat juuri sinun yrityksesi tarkoituksiin. Kerro vain, millaiselle valmennukselle tai palvelulle haluat tarjouksen.

Yhteydenottolomake

Tutustu myös