Muutosjohtaminen

Muutosjohtaja ihmisten edessä.

Jokainen muutos on yhdelle tervetullut ja toiselle vastenmielinen, vaikka elämmekin jatkuvassa muutoksessa. Osallistavan muutosjohtamisen valmennus antaa työvälineet kehittää valmiuksia toimia tehokkaasti ja päättäväisesti sekä samalla läsnäolevasti ja kuunnellen erilaisissa muutosprosesseissa.

Valmennuksen kuvaus

Muutosjohtaminen-valmennus antaa työkaluja ihmisten kohtaamiseen, innostamiseen ja toiveikkuuden ylläpitämiseen muutostilanteissa. Opit ottamaan porukan mukaan osallistavasti erilaisin menetelmin niin alkuvaiheessa kuin mahdollista. Saat itsevarmuutta johtaa rohkeasti myös kriittistä ja tunnepitoista keskustelua.

Muutosjohtamisen valmennus räätälöidään tilaajan tarpeisiin. Valmennus voidaan toteuttaa osallistavana etävalmennusprosessina.

Valmennuksen sisältöjä
 • Muutoskyvykkyys on organisaation menestymisen edellytys
 • Muutos haastaa osaamisen. Miten tukea uuden oppimista?
 • Muutos haastaa yhteistyön. Miten ennaltaehkäistä ristiriitoja?
 • Johtoon ja esimieheen kohdistuvat odotukset muutoksessa
 • Keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen
 • Muutosviestinnällä ymmärrettävyyttä, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta
 • Haasteellisten, tunnepitoisten keskusteluiden ohjaustaidot
 • Pienten edistysaskelten huomiointi – myönteisen viestinnän merkitys
 • Osallistamisen menetelmiä -työkalupakki

Esimiesvalmennuksesta hyötyvät erityisesti lähiesimiehet. Suurimman hyödyn organisaatio saa, jos valmennukseen osallistuu isompi ryhmä strategian toimeenpanosta vastaavia henkilöitä.

Muutosvalmennus työyhteisölle

Tiimikohtainen muutosvalmennus täydentää ja tukee esimiehen vetämää muutosprosessia. Saat vinkkejä ja apuja muutoksen käynnistämiseen tai lisätehoja prosessin edetessä nousseiden kipupisteiden käsittelyyn. Muutosvalmennus tiimille voi olla myös loistava tapa päättää muutosprosessi – mitä on saatu aikaan ja miten tästä eteenpäin?

Osallistavat, työpajoja sisältävät muutosvalmennuksemme lisäävät tiimin muutoskyvykkyyttä ja parantavat työyhteisön ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä. Ne ovat oiva jaksamisen tuki niin tiimille kuin esimiehellekin.

Saat valmennuksesta

 • Työkaluja ihmisten kohtaamiseen, innostamiseen ja toiveikkuuden ylläpitämiseen muutostilanteissa
 • Oppeja ottaa porukka mukaan osallistavasti erilaisin menetelmin
 • Itsevarmuutta johtaa rohkeasti myös kriittistä ja tunnepitoista keskustelua
 • Vinkkejä ja apuja muutoksen käynnistämiseen
 • Lisätehoja muutosprosessin edetessä nousseiden kipupisteiden käsittelyyn

Valmentajat

Sirpa Puolakka

Yritysvalmentaja, Business Coach, Fasilitaattori, Sovittelija

Olen toiminut työyhteisövalmentajana ja yhteistyön kehittäjänä vuodesta 1999 lähtien sekä sovittelijana vuodesta 2009. Koulutukseltani olen YTM, sosiaalipsykologi.

Teija Mykrä

Toimitusjohtaja, Yritysvalmentaja, Business Coach, Fasilitaattori

Olen toiminut sekä yksityisen että julkisen puolen valmentajana erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen saralla vuodesta 1996 lähtien. Koulutukseltani olen FM (puheviestintä).

Kiinnostuitko? Lähetä meille tarjouspyyntö.

Yhteydenottolomake

Jaa eteenpäin

Palvelun asiakkaita