Työnopastus ja perehdytys

Tiestitkö, että laadukas työnopastus parantaa sekä työtehoa että työturvallisuutta?