Fasilitointipalvelut

Valmennustalo Virta tarjoaa fasilitointipalveluita ja valmentaa fasilitoinnin taitoja. Fasilitointitaitoja tarvitaan, kun rakennetaan yhteisiä pelisääntöjä ja tehdään yhteisiä sopimuksia, kuten asiakaslupausta tai johtamislupausta.

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi on keskustelun helpottamista, vuorovaikutuksen johtamista. Tunnistat varmaan, että pelkkä tilan antaminen keskustelulle ei aina riitä. Keskustelu voi osoittautua vaivaantuneeksi hiljaisuudeksi  tai kaoottiseksi päällepuhumiseksi vailla tehoja. Fasilitaattori eli vuorovaikutuksen helpottaja käyttää fasilitointimenetelmiä, joiden avulla jokaisen on helppo osallistua ja keskustelu on tasavertaista.

Kuka on fasilisaattori?

Fasilitaattori huolehtii keskustelun  tavoitteiden saavuttamisesta. Fasilitaattori huolehtii myös keskustelun rakenteesta: milloin on luovan ideoinnin vaihe, milloin taas vaihtoehtoja rajataan, jotta saadaan aikaan päätöksiä. Fasilitaattorin vastuulla on myös keskustelun dokumentointi. Fasilitaattori on keskustelun sisällön suhteen neutraali. Hän ei ota kantaa, millaisia tuotoksia ryhmä tuottaa. Fasilitaattori huolehtii siitä, miten ryhmä tuotoksensa tuottaa.

Millaisiin tilanteisiin fasilitointi sopii?

Päätösten tekoon

Fasilitointia voi käyttää aina, kun halutaan osallistaa ihmiset tasavertasesti mukaan kehittämiseen tai päätöksentekoon.

Pelisääntöjen rakentamiseen

Työyhteisön pelisääntöjen rakentaminen onnistuu  paremmin neutraalin fasilisaattorin johdolla.

Asiakas- ja johtamislupauksiin

Fasilisaattoria voidaan hyödyntää asiakas- tai johtamislupauksen muotoilussa.

Muutokseen ja yhtenäistämiseen

Muutoksen työstäminen tai johtamiskäytänteiden yhtenäistäminen sopivat myös fasilisoinnin kohteiksi.

Fasilitointipalveluitamme

Tutustu myös Business coachingiin

Johtamispalvelut ja erityisesti 360 esimiespalaute -valmennuksemme tukee hyvin business coaching -taitoja. Mikäli haluat kehittää henkilökohtaista kehittymisprosessiasi entistäkin pidemmälle, tutustu johtamisvalmennuksiimme.

Tutustu valmennuksiin

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous haluamastasi kokonaisuudesta

Valmiiden pakettiratkaisujen lisäksi voit tilata meiltä räätälöityjä valmennuksia, jotka sopivat juuri sinun yrityksesi tarkoituksiin. Kerro vain, millaiselle valmennukselle tai palvelulle haluat tarjouksen.

Yhteydenottolomake