Työnopastustutka

Onko lakisääteinen työnopastus teillä kunnossa?

 • Jos jotain sattuu tai tarkastus tulee, pystyttekö tarvittaessa todentamaan riittävän opastuksen?
 • Perustuuko opastuksenne työnopastus-suunnitelmaan?
 • Ovatko perehdytys- ja opastusmateriaalit ajan tasalla?
 • Osaavatko opastajat opettaa – ymmärtävätkö työnjohtajat omat vastuunsa?
 • Tiedostetaanko teillä työnopastuksen merkitys paitsi lakisääteisenä velvollisuutena, myös
  • työnantajamaineen rakentajana,
  • yhteistyön ja tuloksellisuuden parantajana,
  • laadun ja asiakastyytyväisyyden osatekijänä,
  • työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin peruspilarina?

Toimittuamme yli 10 vuotta työnopastuskouluttajina, olemme huomanneet, että joskus opastajien pedagogisten taitojen lisäksi yrityksissä tarvitaan apua perehdytys- ja työnopastusprosessien selkiyttämiseen, yhteisiin pelisääntöihin sekä ihan työnopastusmateriaalien ja -dokumenttien ajantasaistamiseen.

Työnopastus-tutka© – opastuksen nykytilan kartoitus

PK-yrityksille suunnattu Työnopastus-tutka© on kyselytyökalu, jonka avulla kartoitetaan työnopastuksen nykytila ja tunnistetaan mahdolliset puutteet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.

Työnopastus-tutka© varmistaa monipuolisen ja todellisen näkökulman työnopastuksen nykytilaan. Kyselyyn vastaa yrityksen työsuojelusta vastaavan henkilön lisäksi työntekijä- ja työnjohtotason valitut henkilöt.

Lopputuloksena syntyy työnopastuksen tiekartta, josta on nähtävissä kehittämiskohteet selkeine toimenpide-ehdotuksineen. Syntyvä dokumentti jää yrityksen käyttöön ja toimii myöhemminkin työnopastuksen tarkistuslistana.

Kiinnostuitko? Kehitetään yhdessä!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Käynnistetään työnopastuksen auditointi yhdessä ja saatetaan työnopastuksenne rivakasti kuntoon!

Ota yhteyttä:

www.valmennustalovirta.fi/yhteydenotto

Tarvitsetko työnopastajille pedagogista koulutusta?