Työnopastus / Perehdytys

Virtaa työnopastukseen!

Tyonopastus

 • Haluatko tehostaa uusien työntekijöiden starttia?
 • Tiestitkö, että laadukas työnopastus parantaa sekä työtehoa että työturvallisuutta?
 • Onko tavoitteenasi rakentaa työnantajamainetta hyvin toteutetulla perehdytyksellä ja työnopastuksella?
 • Onko työnopastuksenne tasalaatuista? Perustuuko se opastussuunnitelmaan?
 • Sisäistääkö jokainen opastaja vastuunsa ja roolinsa, entä työnjohto?
 • Ovatko opastajien pedagogiset ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ajan tasalla?

Työnopastus – miksi panostaa?

Työnopastus on ennakoivaa työsuojelua. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työntekijälle annetaan riittävä opastus työhön ja opastusta on täydennettävä esimerkiksi, kun työ- tai työvälineet muuttuvat.

Työnopastus on kuitenkin myös monella tapaa hyödyllinen investointi. Oppiaika lyhenee, virheet ja työtapaturmat vähenevät. Opastettava liittyy alusta alkaen työyhteisöön ja uuden oppimisen kuormittavuus helpottuu. Porukka hyötyy, kun uusi työntekijä alkaa nopeasti ottamaan vastuuta tehtävistään. Työnopastus osaltaan rakentaa työnantajamainetta. Loppupelissä asiakas on tyytyväinen, kun laatu säilyy riippumatta henkilövaihdoksista.

Työnopastukseen tehoa ja laatua

Työnopastaja on oppimisen ohjaaja, hän tarvitsee tehokkaat pedgogiset taidot. Vaikka osaa oman työnsä hyvin, se ei tarkoita vielä sitä, että osaa opettaa sen tehokkaasti toiselle.

Työnopastaja tarvitsee ymmärrystä siitä, miten ihminen oppii, kuinka erilaisia oppijoita kohdataan ja opastetaan ja miten tunteet vaikuttavat oppimiseen . Työnopastaja tarvitseee myös selkeiden ohjeiden antamisen taitoa ja kykyä pilkkoa opetettavat asiat sopiviksi annospaloiksi. Entä lannistaako opastajan antama palaute vai edistääkö se oppimista ja kannustaa kokeilemaan?

Tarvittaessa autamme rakentamaan työnopastussuunnitelman, joka varmistaa perehdytyksen ja opastuksen tasalaatuisuuden. Työnopastussuunnitelma sisältää prosessikuvauksen, miten opastus etenee ja mitä missäkin vaiheessa tulee huomioida. Vaiheistettua työnopastussuunnitelmaa noudattamalla työnopastuksen laatua on helppo kehittää jatkuvasti, sillä prosessiin sisältyy palautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

Varmistu, että työnopastuksenne täyttää työlainsäädännön vaatimukset!

Työnopastuskoulutuksen vahva osaaja 

Valmennustalo Virralla on yli kymmenen vuoden kokemus työnopastuskoulutuksista metalli-, paperi-,  automaatiotekniikka-, huonekalu- ja elintarviketeollisuudesta sekä vahvat referenssit ja suositukset.

Osallistujat kiittävät koulutuksia käytännönläheisiksi, asiantunteviksi ja yllättävän virkistäviksi päiviksi. Koulutukset nostavat työnopastuksen ja työnopastajien merkityksen valokeilaan ja jokainen ymmärtää tekemänsä opastustyön tärkeyden. Paras palaute on, kun osallistuja kiittää saaneensa paljon uusia työkaluja opastukseen. Työnopastuskoulutus antaa laajasti valmiuksia ihmisen kohtaamiseen, opastaja tarvitsee hyvät ihmissuhdetaidot. Samoja taitoja voi hyödyntää työyhteisössä yleisemminkin. Työnopastuskoulutusta suosittelee lähes 100% osallistujista – ja usein ihan kaikille.

Ota yhteyttä! Pyydä tarjous.

Valmennustalo Virran työnopastajakoulutus

 • kirkastaa työnopastuksen tavoitteet
 • antaa valmiudet vaiheittaiseen opastukseen
 • vahvistaa työnopastajan roolia ja ammattimaista opastusotetta
 • kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja ja erilaisten oppimistyylien huomiointia
 • kehittää palaute- ja työyhteisötaitoja
 • lisää itseluottamusta ja esiintymisvarmuutta

Virtaa työnopastukseen – opastaja oppimisen ohjaajana 

Suosittelemme Virtaa työnopastukseen! -koulutuksen toteuttamista lyhyenä, tehokkaana prosessina joko lähi- tai etävalmennuksena:

 • Ennakkokysely ja ennakkotehtävä
 • I koulutuspäivä
 • Välitehtävä
 • II koulutuspäivä

Kysy myös lyhyempää 1 työpäivän työnopastuskoulutusta!

Työnopastaja tarvitsee myös tehokkaat ohjaus- ja vuorovaikutustaidot, joita voi työnopastuskoulutuksen lisäksi kehittää esiintymisvalmennuksessa tai neuvottelutaitojen valmennuksessa. Esimiesten ja työnjohdon osaamista kehität esimiesvalmennuksen tai business coachingin avulla. Yritysvalmennuksemme räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Rakennetaan yhdessä juuri teidännäköisenne työnopastuskoulutus.

Kysy myös suosittua Työyhteisötaidot -koulutusta!

 

Kiinnostuitko valmennuksistamme? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous haluamastasi kokonaisuudesta!

 

Lähetä tietosi lomakkeella

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Teija Mykrä
Yritysvalmentaja
, Business Coach, Fasilitaattori

GSM 050 5755 950
teija.mykra@valmennustalovirta.fi

 

 

 

 

Sirpa Puolakka
Yritysvalmentaja, Business Coach, Fasilitaattori, Sovittelija

GSM 040 7056 093
sirpa.puolakka@valmennustalovirta.fi

 

 

 

 

 

Haluatko tutustua ensin hinnoitteluumme?