Ristiriitojen ratkaisu

Ristiriidoista ratkaisuihin!

Tiedätkö, paljonko riitely työpaikalla maksaa? Oletko ajatellut ristiriitojen merkitystä organisaation maineen, tuloksellisuuden ja toimivuuden kannalta? Onko ristiriidoilla vaikutusta asiakkaisiin? Ratkaisemattomat ristiriidat ovat tuhoisia työhyvinvoinnin kannalta.

Valmennustalo Virta auttaa. Ota yhteyttä!

Ristiriitoja on jokaisessa työyhteisössä. Tärkeintä on oppia käsittelemään ne ajoissa ja tehokkaasti. Jokaisella työntekijällä on valtaa ja vastuuta vaikuttaa ristiriitojen kehittymiseen. Paisuvatko ne vai ratkaistaanko ne? Sovittelevaa työotetta tarvitsevat kaikki. Työyhteisötaidot ehkäisevät ristiriitojen paisumista. Esimiehen rooli ristiriitojen ratkaisussa on tärkeä, joten esimiesvalmennus antaa esimiehille valmiuksia kohdata ristiriitoja.

Ristiriidoista ratkaisuihin! -valmennus on tarkoitettu koko henkilöstölle. Valmennuksen tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi, että osallistuja

ristiriitojen ennaltaehkäisy

  • ymmärtää ristiriitojen merkityksen arjen työssä
  • ymmärtää oman valtansa ja vastuunsa työyhteisön ristiriidoissa
  • oppii suhtautumaan erilaisuuteen hyväksyvästi
  • rohkaistuu ottamaan asioita puheeksi varhaisessa vaiheessa
  • saa työkaluja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn
  • oppii rakentavia riitojen käsittelyä
  • saa voimaa yhteistyötä edistävään vuorovaikutukseen työyhteisössä

Haluatko keskustelevan luennon vai webinaarin?

Ristiriidoista ratkaisuihin – koulutus sopii koko työyhteisölle. Se voidaan toteuttaa suurelle joukolle luentona,  osallistavina työpajoina tai webinaarina tarpeidenne mukaan. Ristiriitojen ennaltaehkäisy on osa nykyaikaisia työyhteisötaitoja.

Meiltä myös työyhteisösovittelu-valmennukset!

Esimiehet, HR-henkilöt ja luottamushenkilöt hyötyvät ristiritojen ratkaisu- ja sovittelutaidoista. Rakennamme teille tarpeidenne mukaiset harjoituspainotteiset työpajat, joista on todellista käytännön hyötyä. Erityisen pidettyjä ovat olleet Esimies ristiriitojen sovittelijana –valmennukset.

Yritysvalmennuksemme toteutetaan aina räätälöidysti tilaajan kanssa yhdessä suunnitellen.

Ota yhteyttä!

Vai onko riita jo päällä? Tarvitsetko sovittelijaa?

Tutustu sovittelupalveluihimme!