• Haluatko kehittyä esimiehenä?
  • Tunnetko omat vahvuutesi?
  • Tiedätkö, missä ovat kehittämiskohteesi?

360 asteen palaute antaa sinulle tarkkaa tietoa omasta johtamisestasi. Ääneen pääsevät niin johdettavasi, kollegasi kuin oma esimiehesi. Älä oleta, vaan pyydä palautetta!

360 esimiespalautteen aihepiirit 

  • vuorovaikutus
  • johtaminen
  • tuottavuus
  • itsensä johtaminen
  • ammatillinen / liiketoimintaosaaminen
  • yrityksen johtamiskäytännöt

Kysymyspatteristoa voi muokata tarpeidenne mukaan.

360 esimiespalautteen hyödyt organisaatiolle

Hyvä johtaminen näkyy viivan alla. Esimiestyön laatu on kriittinen tekijä tulosten saavuttamisessa. On myös sanottu, että hyvä pomo pitää lääkärin loitolla. Tutkimusten mukaan työntekijän suhde omaan lähijohtajaan on merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

360 esimiespalaute tukee johtamiskulttuurinne kehittymistä haluamaanne suuntaan. Palautteen avulla saat tietoa siitä, miltä osin johtaminen on organisaatiossanne tavoitteenmukaista. Se antaa tarkan kuvan johtamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Henkilökohtainen palaute tukee jokaista esimiestä johtamistyössään ja ohjaa toimintaa tehokkaasti.  360 esimiespalaute myös vahvistaa organisaationne palautteenantokultturia ja lisää avointa keskustelua eri toimijoiden kesken.

Kysy lisää! Tilaa tarjous!

360 esimiespalautteen meille toteuttaa yhteistyökumppanimme Ahaa Vision Oy.