Lähiopetukseen paluu herättää monenlaisia tunteita

Valmennustalo Virran asiantuntijat apuna muutostilanteessa

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkaminen alkaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5. Opettajien ja muun kouluhenkilöstön suhtautuminen lähiopetukseen palaamiseen on ristiriitaista. Tunteet vaihtelevat ilosta pelkoon.

Pudasjärven kaupunki halusi tukea koulujen henkilökuntaa, jotta he olisivat mahdollisimman hyvässä valmiudessa vastaanottamaan oppilaat. Kaupunki tarttui ennakkoluulottomasti etävalmennuksen mahdollisuuksiin. Sivistystoimi tarjoaa tämän vuoksi koulujen henkilöstölle 4 verkossa toteutettavaa keskustelufoorumia 7.-13.5.2020. Foorumit toteuttaa Valmennustalo Virta Oy.

Etävalmennuksen tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä muutoksen keskellä ja löytää työhyvinvointia tukevia ratkaisuja sekä toimintamalleja.

Lisätietoa löytyy Pudasjärven kaupungin nettisivuilta.